امیرمسعود پورموسی | | تجربه‌هایی در آموزش، به‌ویژه آموزش فیزیک | | معرفی کتاب، مجله، و مقاله‌های خوب | | پیوندهای مفید | | صفحه‌ی شخصی

صفحه‌ی شخصی

امیرمسعود پورموسی

متولد سال ۱۳۶۴، تهران

دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

اهل بندرانزلی، ساکن تهران

امیرمسعود پورموسی
رزومه به زبان فارسی (pdf)
نشانی‌های تماس:

ایمیل: ampbox روی Gmail (تقریباً هر روز نامه‌های جدیدم را می‌بینم.)
نشانی پستی: تهران، خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده‌ی فیزیک، امیرمسعود پورموسی (دانشجوی کارشناسی ارشد)

English
Amir Masoud Pourmoosa
Born in 1985, Tehran, Iran
M.S. Student of Physics, Sharif University of Technology
Native of Bandar Anzali, Living in Tehran
Email: "ampbox" on the G mai l dot co m


این صفحه آخرین بار در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۳۸۶ به روز شده است.