Home C.V. / Research Links IUMS Lab. Books I know! APS project CARA project


 

Suggested Readings:  

 

استاد عشق

در این کتاب با قسمتهائی از زندگانی فردی پرتلاش و مؤثر آشنا خواهید شد که بسیار آموزنده و سازنده است. خواندن این کتاب امیدواری و انرژی مجددی در امر تحصیل و خدمت به کشور به شما می دهد. خواندن این کتاب را به دانشجویان اکیداً توصیه می کنم.

 

 

 

 

کتاب محاسبات عددی با MATLAB

از بهترین کتب در زمینه محاسبات عددی است که به دانشجویان مهندسی پیشنهاد می کنم.

در این کتاب طبق سرفصل مصوب این درس مباحث مطرح شده و در هر مبحث مثالهای متعدد  و برنامه مریوط به آن از چند روش آورده شده است.

 

 

 

بیومکانیک مقدماتی

گرچه در زمینه بیومکانیک، کتب فارسی را اصلاً پیشنهاد نمی کنم، اما برای دانشجویان کارشناسی توانبخشی یا مهندسی پزشکی این کتاب می تواند شروع خوبی باشد.

همچنین دانشجویان مهندسی مکانیک و دیگر علاقمندان به بیومکانیک با خواندن این کتاب می توانند آشنائی مقدماتی با این رشته پیدا کنند.

 

 

تاریخچه کوتاهتر زمان

خواندن کتبی که ما را از توجه به مسایل کوچک دنیای کره زمین دور می کند بسیار مغتنم است. اما اکثر متون و کتب اختر فیزیک ممکن است غامض باشند. استیون هاوکینگ، که صاحب کرسی نیوتن در عصر ماست، توانسته با زبانی ساده مطالب پیچیده ای را بیان کند. از این فرصت باید بهترین بهره را ببریم.

سه کتاب از ایشان به فارسی ترجمه شده: تاریخچه زمان، جهان در پوست گردو و تارخچه کوتاهتر زمان. سومین کتاب که حجم کمتری دارد را حتما بخوانید.

 

Cover 

تحلیل رفتار متقابل

اخیراً کتب روانشناسی عمومی بیش از پیش مورد استقبال عموم قرار گرفته است. در این میان باید توجه داشت که منابعی را مطالعه نماییم که موثق بوده و نظریات آن دارای پایه علمی است.

تحلیل رفتار متقابل نظریه ای است که با استفاده از آن می توان گامهای مؤثری در شناخت و درمان شخصی و رشد روحی روانی برداشت. همچنین این نظریه در بهبود روابط انسانی کاربردهای مؤثری دارد.

البته در کنار کتاب حتماً در یک کارگاه آموزشی باید شرکت کرد.

نام کتاب: روشهای نوین در روانشناسی: تحلیل رفتار متقابل،   ترجمه دکتر بهمن دادگستر،    نشر دایره

کتاب اصلی:

T.A. Today: A New Introduction to Transactional Analysis, By: Ian Stewart and Vann Joines

Cover
انسان  در جستجوی معنی

وقتی  ضرورت  کاری را  درک کنیم یا معنایی را در آن دنبال کنیم، انگیزه قوی تری برای انجام آن کار خواهیم داشت. در غیر اینصورت از انجام کارها (مثل پروژه تحقیقاتی، تحصیل، شغل ...) خشنود نخواهیم بود و آنرا با بی میلی انجام می دهیم. کاری که از روی بی میلی و رفع تکلیف به اجبار زمان یا مدرک یا اصرار محیط انجام شود، عمدتاً رضایت درون - که مهمترین عامل محرک ما در زندگی می باشد- را به دنبال ندارد.
مفاهیم عمیقی در کتاب "انسان در جستجوی معنی" به طور مختصر در کمتر از صد صفحه بیان شده که  خواندن آنرا اکیداً توصیه می کنم. اگر در مفاهیم آن دقت کنید، قبل و بعد از مطالعه آن تفاوت محسوسی خواهید کرد.

 

 


 

Last update: 26-Nov-2009.